5 важни фактора при подбор на зала за провеждане на събитие в условията на пандемия

Намирането на подходяща зала за събитие в условията на Covid-19 е отговорна задача. Екипът на Конгреси и събития може да Ви бъде полезен със своя опит и сериозна експертиза.

1. Проверете какви са действащите актуални законови ограничения за провеждане на събития, към момента, и какви са изискванията по отношение на залите. За актуална информация можете да посетите сайта на Министерството на здравеопазването и да се запознаете с последните заповеди на Министъра на здравеопазването. Към началото на октомври 2020 г. изискването при провеждане на събития е да се използва не повече от 50% от капацитета на залите.

2. Уверете се, че залата, която ще подберете, ще даде възможност за подредба тип „ковид“, при която столовете за участниците са разположени на безопасна дистанция на поне 1,5 м. един от друг. Изискването за такава подредба променя търсения капацитет при подбора на залите – например при планиран брой от 100 участници, ще ни бъде необходима зала за минимум 200 души стандартна подредба.  

3. Уточнете възможностите за организация на отделен вход и изход, така че при влизане и излизане да бъде предотвратен контактът между участниците лице в лице.   

4. Проверете каква е климатизацията и възможностите за проветрение на залата – дали има отваряеми прозорци за проветрение, и дали климатизацията притежава хепа филтри, които да осигурят безопасното и функциониране или би било по-подходящо да не се използва климатичната инсталация. 

5. Уверете се, че екипът, който отговаря за залата, е предприел всички мерки за предварително и периодично почистване и дезинфекциране на залата и мебелите в нея, особено по време на събитието.

Споделете:

Споделяме с Вас

Конферентната 2023 година – тенденции и прогнози

Събитията на живо се завърнаха! Дори само един преглед на планираните от нашия екип събития за 2023 година, показва, че хората все още ценят контакта лице в лице. Въпреки икономическите и пандемични турбуленции, които възникват непрекъснато – човешката връзка остава безценна!

А какво да очакваме от конференциите тази година? Някои традиционни аспекти остават същите: съдържателни теми, възможности за нетуъркинг и увлекателни дискусии. Но други започват да се променят, благодарение на напредващите технологии и способността на организаторите да ги внедрят в тяхната работа.

Какви са основните тенденции при конференциите през 2023 година?

Вижте повече »

Медицински конференции и конгреси

Медицинските конференции и конгреси от години са едни от най-очакваните присъствени събития, които събират специалисти по здравни грижи и други заинтересувани страни за уникалната възможност да учат и общуват в една специфична област на експертиза. Тези събития допринасят за кариерното развитие на лекарите, здравето на пациентите и благоденствието на цялото общество.

Вижте повече »

Стани част от нашия екип

Търсим нов член на екипа, който да отговаря за планирането, организирането и провеждането на бъдещите ни събития. Тази роля изисква отговорност и внимание към детайла, емпатия и разбиране към хората, познания за технологиите и умения за справяне в динамична среда.

Вижте повече »

Търсите партньор за организирането на Вашето събитие?

Какво търсите днес?