5 важни фактора при подбор на зала за провеждане на събитие в условията на пандемия

Намирането на подходяща зала за събитие в условията на Covid-19 е отговорна задача. Екипът на Конгреси и събития може да Ви бъде полезен със своя опит и сериозна експертиза.

1. Проверете какви са действащите актуални законови ограничения за провеждане на събития, към момента, и какви са изискванията по отношение на залите. За актуална информация можете да посетите сайта на Министерството на здравеопазването и да се запознаете с последните заповеди на Министъра на здравеопазването. Към началото на октомври 2020 г. изискването при провеждане на събития е да се използва не повече от 50% от капацитета на залите.

2. Уверете се, че залата, която ще подберете, ще даде възможност за подредба тип „ковид“, при която столовете за участниците са разположени на безопасна дистанция на поне 1,5 м. един от друг. Изискването за такава подредба променя търсения капацитет при подбора на залите – например при планиран брой от 100 участници, ще ни бъде необходима зала за минимум 200 души стандартна подредба.  

3. Уточнете възможностите за организация на отделен вход и изход, така че при влизане и излизане да бъде предотвратен контактът между участниците лице в лице.   

4. Проверете каква е климатизацията и възможностите за проветрение на залата – дали има отваряеми прозорци за проветрение, и дали климатизацията притежава хепа филтри, които да осигурят безопасното и функциониране или би било по-подходящо да не се използва климатичната инсталация. 

5. Уверете се, че екипът, който отговаря за залата, е предприел всички мерки за предварително и периодично почистване и дезинфекциране на залата и мебелите в нея, особено по време на събитието.

Споделете:

Споделяме с Вас

Изкуственият интелект в организирането на конгреси и конференции през 2024

Планирането и организирането на събития, конференции и конгреси е сложен и отнемащ време процес. Какво би станало, ако можехте да използвате изкуствен интелект – AI в събитията, за да оптимизирате работния процес и да генерирате решения по-бързо от всякога?

Вижте повече »

Търсите партньор за организирането на Вашето събитие?

Какво търсите днес?