Как Covid-19 промени събитията „на живо“

Една година след началото на пандемията от Covid-19, събитийната индустрия се възражда, макар и бавно и колебливо. Както и в много други сектори на живота, събитията трябваше да се променят, за да се случват без да застрашават здравето и живота на участниците.

Уверено се наложи формата „хибридно“ събитие, при която присъстват участници в залата, но цялата програма се заснема и се излъчва по интернет в реално време /стрийминг/. Така събитието достига до повече хора и има по-голям ефект.

Местата за провеждане на събития играят основна роля във възстановяването на индустрията. Има три основни момента, на които те трябва да наблегнат, за да отговорят на изискванията за провеждане на безопасни събития: протоколи за дезинфекция и хигиена, организиране на дистанция, безопасно хранене.

Протоколи за дезинфекция и хигиена

Планът за хигиенизиране и дезинфекция е основен елемент. При изготвянето му трябва да се следват всички препоръки на местните санитарни власти. Той включва обучения за персонала и специален инструктаж, носене на маски, информационни табла и дезинфектанти.

RIU Hotels са разработили подробни насоки за превенция от Covid-19 в сътрудничество с Preverisk. RIU Hotels допринася с опита си в експлоатацията, което в съчетание с техническите познания и опит на Preverisk довежда до изчерпателен набор от процедури, прилагани във всички хотели на веригата.

Програмата „Бъдете здрави – бъдете активни с хотелите на Bt Collection“ е изготвена в партньорство с Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда и Еколаб. Създаденият план за действие непрестанно се актуализира и координира с водещия епидемиолог на Болница Токуда.

Програмата на Хилтън се нарича Hilton Clean Stay и включва специални лепенки, които обозначават, че съответното помещение – стая, зала и т.н. е основно дезинфекцирано и готово да приеме следващите си посетители.

Безопасно дистанциране

Социалното дистанциране се осигурява чрез обособяване на отделен вход и изход, както в хотелите, така и в залите, специални лепенки на пода за насочване на потока на движение и други подобни.

Промени се подреждането на залите. Като цяло, капацитетите им намаляха, заради мерките за сигурност. Предпочита се подреждане тип „театър“, но с по-голямо отстояние между столовете.

Подреждане на зала Рила в хотел Рила – Боровец

Безопасно хранене

Храненето на бюфет вече не се предпочита, макар че се реализира със сервиране от персонала, зад прозрачни паравани. Храненето с индивидуално сервиране е препоръчително, но изисква доста обслужващ персонал, за да се спазват всички мерки. Една по-изгодна алтернатива са предварително опакованите порции с храна, които участниците могат сами да взимат от хладилниците/витрините или с предварително сервиране на кутиите по масите. При всички случаи се препоръчва помещенията за хранене да са достатъчно големи, за да няма струпване на хора, а храните и напитките, както и приборите, да са в индивидуални опаковки, за да не се пипат от много хора. По възможност да се осигурят площи на открито за провеждане на групово хранене или регулярен достъп на свеж въздух в помещенията.

Хотелите и другите места за провеждане на събития играят важна роля за възстановяване на

събитийната индустрия. Благодарение на техните усилия, можем отново да провеждаме така важните за хората събития „на живо“ без да излагаме на риск организаторите и участниците в тях.

Споделете:

Споделяме с Вас

Техническо оборудване за конгреси и конференции

Организирането на конгрес или конференция е сложна задача, която изисква внимателно планиране, особено когато става въпрос за техническото оборудване, което ще осигури безпроблемното протичане на събитието.

Вижте повече »

Търсите партньор за организирането на Вашето събитие?

Какво търсите днес?