Събития с емпатия

Защо емпатията и емоционалната интелигентност са толкова важни за успешния ивент мениджър? Каква е ролята им за провеждане на събития със стойност?

Ролята на организатора на събития е сложна и многопластова. Един професионалист в сферата неминуемо съчетава в себе си плеяда от личностни и професионални качества и успява да демонстрира мултидисциплинарен подход при планиране и изпълнение на поверената му активация. В следващите няколко реда изследваме темата за емоционалната интелигентност на успешния ивент мениджър и колко е необходима тя в наши дни.

Емпатията е важен инструмент на ниво планиране и подготовка на събитие.

В комуникацията с клиентите е от съществено значение доброто познаване на тяхната общност (компания, сдружение, асоциация, съсловие и т.н.), разпознаването на тяхната култура и ценностна система, откриването на проблемите и предоставяне на „pain relievers”, комуникацията в съзвучие с „tone of voice” на бранда, за да можем да планираме и проведем едно автентично и консистентно събитие, което да постигне целите си.

Добрите ивент мениджъри се потапят всецяло в потока (а понякога и водовъртежа!) от емоции на всеки клиент, трептят с неговия ритъм, вдишват неговите предизвикателства и нужди от самото начало на проекта и особено концентрирано – в периода на организиране на общото събитие.

Един добър пример за „преживяване на събитието с клиента“ е инициативата на екипа на Конгреси и събития ООД да добави социална стойност към научната значимост на Десетия юбилеен конгрес по интервенционална кардиология през 2021 г. По предложение на ивент мениджърите, организационният комитет подкрепя каузата на Асоциация детско сърце за набиране на средства за ремонт на „Къщата на сърцатите хора“, където отсядат малки пациенти от провинцията и техните семейства. Благодарение на проявената от организаторите емпатия, събитието придобива още по-голяма обществена значимост.

Емпатията и емоционалната интелигентност в бизнеса са суперсилите, които отличават добрите организатори от всички останали. Способността да улавят, контролират и освобождават емоциите, както своите, така и на клиентите, партньорите и подизпълнителите, като в същото време извличат информация от тях, помага да се организират и провеждат стойностни събития. Управлението на емоциите оставя свободно пространство за вслушване в нуждите на клиента, което умение помага да се работи в градивна посока. 

„Хората ще забравят какво сте казали, какво сте направили, но хората никога няма да забравят как сте ги накарали да се почувстват“,

казва Мая Анджелоу. В днешно време говорим за преживявания, а не просто събития, а преживяванията имат нужда от ангажираност, задържане на вниманието, активно участие и наситеност на емоциите при всички участници. Едно събитие се превръща в преживяване, когато е успяло да добави стойност и надгради очакванията.

Емпатията като инструмент да разбираме по-добре своите клиенти ни помага да открием тяхното стойностно предложение, дори в случаите, когато те самите не могат ясно да го определят. Искаме да акцентираме на израза „стойностно предложение“, заимстван от науката на маркетинга. Това всъщност е нещото, което ни прави различни, което ни отличава. Стъпвайки на него, наред с елементите на бранда и целите на активацията, ние можем да подготвим отличителна идейна концепция, която да изпълни задачите си и да превърне събитието в незабравимо преживяване.

Емпатия на ниво изпълнение и провеждане на събитието също има. На всеки организатор на събития е безкрайно ясно колко често се налага да прави промени в последния момент /кошмар за всеки добър ивент мениджър!/, за да удовлетвори желанията на клиента. Тук отново можем да говорим за отърсване от емоцията и вземане на рационален и най-правилен избор. В края на краищата, (не)удовлетворението на клиента от крайния резултат резонира в нас и именно емоционалната интелигентност ни помага да изведем своите изводи, да се насладим на емоцията и да се отърсим после от нея, за да продължим напред към следващото събитие, преминавайки отново и отново през същите задълбочени анализи.

Споделете:

Споделяме с Вас

Техническо оборудване за конгреси и конференции

Организирането на конгрес или конференция е сложна задача, която изисква внимателно планиране, особено когато става въпрос за техническото оборудване, което ще осигури безпроблемното протичане на събитието.

Вижте повече »

Търсите партньор за организирането на Вашето събитие?

Какво търсите днес?