XXIV-ти Световен конгрес по ехокардиография и образна диагностика

клиент: Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията

Дата

17 - 20 май 2018 г.

Локация

к.к. Албена

0
участника
0
лектора
0
държави

СЪЩНОСТ
За първи път България имаше честта да бъде домакин на едно от най-големите и значими събития в областта на ехокардиографията и образната диагностика. Пристигнаха 600 участници от 19 страни и 3 континента.
Организатори на конгреса бяха International Society of Cardiovascular Ultrasound/ISCU/, Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията и Работна група по неинвазивна образна диагнoстика.
Двадесет и четвъртото издание на конгреса даде възможност на лекари и специалисти от цял свят да разпространяват своите знания и опит в областта на ехокардиографията, фокусирайки се върху темата: „Последни постижения в областта на ехокардиографията и сърдечно-съдовите образи“.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

  • Изготвянето и отпечатването на програмата в срокове
  • Организацията и подреждането на изложба в чисто-новия конгресен център на хотела
  • Спешна необходимост от озвучаване и видео-заснемане по време на официална вечеря на лекторите
  • Спешна необходимост от изготвяне на слайдове с кратка биографична справка за лекторите преди началото на научната програма
  • Внезапно разболяване на основния изпълнител на концерта по повод откриването на конгреса

КАК СЕ СПРАВИХМЕ

  • Благодарение на прецизния ни и енергичен екип, който се занимаваше с програмата, много часове извънреден труд, добри партньорски взаимоотношения с подизпълнителите ни, успяхме да овладеем този процес и да финализираме проекта.
  • Нашият екип пристигна в комплекса два дни преди началото на събитието, за да координира и контролира лично процеса на подготовка на изложбата. Колегите посветиха много време,  вложиха усилия, ентусиазъм и професионален подход, като съдействахме максимално на екипа на хотела да аранжираме пространството по желания от нас начин. Така успяхме да осигурим необходимото подреждане на Бюро Регистрация и щандовете на изложителите в срокове.
  • Успяхме да комуникираме в рамките на половин час необходимостта от озвучаване и видео-заснемане с наши надеждни подизпълнители от региона и успяхме да осигурим търсеното техническо обезпечаване.         
  • Преразгледахме задачите на екипа и въпреки ограниченото време, високото натоварване и обема от логистика на място, съумяхме да определим наш представител, който да поеме тази отговорна и трудоемка  задача и да се справи с изпълнението и в минимални срокове, за да изпълним изискванията на клиента.
  • За по-малко от два часа се свързахме с наши дългогодишни партньори във Варна и успяхме да разрешим проблема, като осигурихме изпълнители на класически инструменти и народни танци, които се съгласиха да участват в церемонията по откриването на конгреса.

РЕЗУЛТАТИ
Thanks for the invitation, thanks for the atmosphere and the perfect organization of this congress.
Erwan Donal, University Hospital Pontchaillou, Rennes, France

All of you did a great job of organizing the excellent congress. You should be happy and proud of the job you did.
Steven Goldstein, Washington Hospital Center, Washington, DC, USA

Вашите успешни събития

Търсите партньор за организирането на Вашето събитие?

Какво търсите днес?