Организатор: Aсоциация по сърдечно съдова образна диагностика и Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията
3-та Национална среща по неинвазивна образна диагностика в кардиологиятa

Дата

24-26 юни 2022

Час

13:00 часа

Локация

хотел България
Хибридно събитие

Регистрацията е затворена

КОНГРЕСИ И СЪБИТИЯ ООД

www.cmebg.com

Даниела Радулова
daniela@cmebg.com
Диляна Поцкова
dilyana@cmebg.com

Какво търсите днес?

Вие медицински специалист ли сте?