Организатор: Сдружение на специалистите по ехокардиография „ВАРНАЕХО”
Симпозиум Варна-Ехо 9

Дата

11-13 октомври 2019

Час

15:00 часа

Локация

Хотел Интернационал

Регистрацията е затворена

КОНГРЕСИ И СЪБИТИЯ ООД

www.cmebg.com

Даниела Радулова
daniela@cmebg.com
Диляна Поцкова
dilyana@cmebg.com
Пожелавам и за в бъдеще да сте все така перфектни организатори на подобен род събития.
Д-р Юлия Тевекелийска

Какво търсите днес?