Организатор: Сдружение на специалистите по ехокардиография „ВАРНА-ЕХО”
Варна Ехо 11

Дата

13 -15 октомври 2023

Час

14:00

Локация

Хотел Интернационал
Присъствено събитие

Регистрацията е затворена

Покана

Снимки от събитието можете да разгледате ТУК

Презентации

Остра сърдечна недостатъчност при клапни заболявания – как да се справим с проблема?
М. Димова
Инфекциозен ендокардит на митрална клапа при подлежащо онкологично заболяване
Б. Нинова
Изолирана вродена коригирана транспозиция на големите артерии (CcTGA)
В. Аврамова
Клиничен случай на пациент с ревматоиден артрит и нодуларно ангажиране на митралната клапа – диагностично предизвикателство и подход
Д. Якова-Христова
Проява на остра кардиотоксичност след приложение на Доцетаксел при жена с рак на гърдата
М. Самарджиева
Формация в ЛК с неясен произход при пациент с БТЕ
М. Димова
Една (не)случайна находка
Т. Иванова
Как да извършим оценка на болен, подходящ за TAVR
В. Вълков
Стрес тест при аортна стеноза и на други места
Я. Симова
Аортна регургитация – кога се нуждаем от ТЕЕ и 3D ЕхоГ
Е. Кинова
Оценка на аортни заболявания – какво казват гайдлайните
Я. Пейчев
Трикуспидална стеноза – рядко състояние или недостатъчно добре познато
Н. Златарева
Трикуспидална регургитация – колко важна и честа е тя?
А. Кишева
Клапни промени след онкологично лечение
М. Димова
Митрална стеноза – как да оценим необходимостта от интервенция?
Й. Йотов
Многомодална диагноза на митрална регургитация – от препоръки към практиката
Кр. Христова
Предпроцедурна оценка на пациентите и ехографска навигация при имплантиране на MitraClip
Я. Гецов
Пролапс на митрална клапа и още нещо. Кога диагнозата е правилна?
Цв. Цонев
Скритата инвазия: Белодробен тумор, прорастващ в ляво предсърдие през пулмоналните вени
В. Аврамова
Хванат на местопрестъплението: тромб в дясно предсърдие
Н. Колева
Криптогенен инсулт при персистиращ овален отвор
Т. Стаменова
Бързи и яростни или търпеливи и последователни
М. Рушид
Диагноза на сърдечен миксом с особено висок ембологенен риск
Р. Григоров
Тромбоза на механична митрална клапна протеза, усложнена с исхемичен мозъчен инсулт при пациент с предшестващ инфекциозен ендокардит на ревматична митрална клапа в хода на сепсис
Е. Попов
Аортна клапна хирургия днес. Дали е време да забравим рутината?
М. Славов
Възхитен съм от организацията на събитието и оставам на разположение за бъдещо сътрудничество.
Д-р Ясен Гецов
Благодаря за безупречно организирания форум!
Доц. Мария Димова
Благодаря на Организационния комитет за предоставената ми възможност да бъда част от този чудесен и практически полезен форум.
Д-р Кипарисия Ненова
Благодаря Ви за възможността и удоволствието да участвам на толкова интересен форум!
Д-р. Николина Колева

Какво търсите днес?

Вие медицински специалист ли сте?