Организатор: Съсловно сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България
VII Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология

Дата

27 - 29 октомври 2023

Час

9:00

Локация

хотел България
Присъствено събитие

Покана

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет и лично от свое име имам удоволствието да Ви поканя на VII Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология, който ще се проведе в периода 27-29 октомври 2023 г. в хотел България, гр. Бургас.

По време на конгреса експерти от страната и чужбина ще представят най-актуалните теми в електрофизиологията и кардиостимулацията. Научното съдържание ще е фокусирано върху последните открития в областта на диагностиката и лечението на предсърдното мъждене и сърдечната недостатъчност, както и превенцията на внезапната сърдечна смърт. Ще бъдат показани и някои нови техники и технологии, които все още не са залегнали в препоръките. Специален акцент ще бъде поставен върху интердисциплинарния подход в лечението на пациентите и колаборацията на специалистите електрофизиолози с кардиолозите от клиничната практика, специалистите по инвазивна кардиология и други колеги. Предвиждаме и съвместни научни сесии с дружества, с които ССКЕБ е в много тясна колаборация и партнира чудесно – Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ), Българското дружество по интервенционална кардиология (БДИК), както и Европейската Асоциация по Аритмии (EHRA).

Програмата ще съдържа и практически насочени сесии, фокусирани върху проблеми, с които се сблъскваме в ежедневната клинична практика и ще разкрият редица детайли от диагностиката и лечението на ритъмно-проводните нарушения и сърдечната недостатъчност.

Водещи фармацевтични компании и представители от областта на инвазивната електрофизиология и кардиостимулация ще имат възможност да демонстрират най-новите си постижения на специализирана изложба, която ще съпътства конгреса.

Социалните събития в рамките на форума ще Ви дадат възможност да разширите мрежата си от контакти и да обмените опит с колеги и приятели в неформална обстановка.

Ще Ви очакваме!

С уважение,

Д-р Красимир Джинсов
Председател на ССКЕБ

Локация

хотел България

Гр. Бургас, ул. "Александровска" 21

Регистрация

Вид участие Ранна такса до 30.06.2023Късна такса след 30.06.2023
Лекари /членове на ССКЕБ/ 180 лв. 210 лв.
Лекари /членове на ДКБ/ 210 лв. 240 лв.
Лекари /нечленове на ССКЕБ или на ДКБ/ 240 лв.276 лв.
Специализанти100 лв.140 лв.
Медицински сестри и студенти 40 лв.60 лв.

Таксите включват ДДС.

Студентите доказват своя статут чрез изпращане на копие от студентската си книжка, заверена за учебната 2023 -2024 г.

Таксата за членове на ССКЕБ или ДКБ е приложима за платилите към датата на регистрацията членския си внос за 2023 г. включително.

Таксите включват:

 • участие в научната програма
 • кафе-паузи
 • коктейл Добре дошли на 27.10.2023 г.
 • обяд на 28.10.2023 г.
 • делегатски комплект
 • онлайн сертификат

Условия за анулации:

При анулации до 01.08.2023 г. се възстановява 50% от таксата правоучастие.

При анулации след 01.08.2023 г. такси правоучастие не се възстановяват.

Начин на регистрация: 

 • Можете да се регистрирате чрез бутона „Регистрирай се тук“ по-долу. Моля, изберете първо български език преди да пристъпите към създаване на профил и/или регистриране.
 • Таксата правоучастие се заплаща предварително по един от следните начини:

– с кредитна/дебитна карта през онлайн системата за регистрация

– по банков път срещу издадена проформа фактура.

Всички разходи по банковите преводи са за сметка на платеца.

Програма

27/10/2023, петък

28/10/2023, събота

29/10/2023, неделя

 • 12:45 – 13:30Сестринска сесия
 • 13:30 – 13:40 Откриване
 • 13:40 – 15:10 Anatomy for electrophysiologists – mini course
 • 15:10 – 15:55Телемедицина – светлото бъдеще или кутията на Пандора
 • 15:55 – 16:40Съвместна сесия на ССКЕБ и ДКБ – Спорт и аритмии
 • 16:40 – 17:10Кафе-пауза
 • 17:10 – 17:30Сателитен симпозиум на Байер – сребърен спонсор
 • 17:30 – 18:20Индивидуализирана стратегия за превенция на ВСС при пациенти с HFrEF с подкрепата на Новартис – сребърен спонсор
 • 18:20 – 18:50 Сателитен симпозиум на Егис – златен спонсор
 • 18:50 – 19:35 Congenital arrhythmia and congenital heart disease
 • 20:00Церемония „Добре дошли“
 • 8:00 – 8:20 Сателитен симпозиум на Гедеон Рихтер – сребърен спонсор
 • 8:20 – 9:05Hot Line session – резултати от последните клинични проучвания
 • 9:05 – 9:35Сателитен симпозиум на Пфайзер – златен спонсор
 • 9:35 – 10:05Кафе-пауза
 • 10:05 – 11:15Not in the guidelines – New treatment modalities
 • 11:15 – 12:30Съвместна сесия ССКЕБ и EHRA – Recent EHRA documents
 • 12:30 – 13:10Сателитен симпозиум на Джонсън и Джонсън - платинен спонсор – Коя е най-подходящата енергия за изолация на белодробните вени при пациенти с предсърдно мъждене
 • 13:10 – 14:10Обяд
 • 14:10 – 14:50Сателитен симпозиум на Медтроник - платинен спонсор
 • 14:50 – 15:35Съвместна сесия с РГ по сърдечна недостатъчност – Имплантирани сърдечни устройства при пациенти с терминална сърдечна недостатъчност
 • 15:35 – 16:15 Сателитен симпозиум на Берлин Хеми – платинен спонсор – Антикоагулация при предсърдно мъждене - вчера, днес и утре
 • 16:15 – 17:00Предсърдно мъждене (ПМ)
 • 17:00 – 17:30Кафе-пауза
 • 17:30 – 18:15Съвместна сесия на ССКЕБ и БДИК – Ритъмни и проводни нарушения около ТАВИ
 • 18:15 – 18:55Сателитен симпозиум на Астра Зенека – платинен спонсор
 • 18:55 – 19:40ЕКГ Викторина
 • 20:00Вечеря
 • 9:00 – 9:45Имлантирани устройства и инфекции
 • 9:45 – 10:15Сателитен симпозиум на Биотроник – златен спонсор
 • 10:15 – 10:45Кафе-пауза
 • 10:45 – 11:30Синкоп – диагностика и поведение през 2023
 • 11:30 – 12:30 EHRA Young EP Joint Session - Nightmares in the cath lab
 • 12:30 – 13:15Собствен опит - Постерна сесия
 • 13:15 – 14:00Общо събрание на ССКЕБ
 • 14:00 – 14:10Закриване

Подайте абстракт

Възможни форми на участие в научната програма:

 • Представяне на собствен опит или научна разработка /устна презентация или постер/
 • Клиничен случай представящ усложнение или трудна/комплицирана процедура /nightmares in the lab/

 

Условия за предварително изпращане на материали за участие

За кандидатстване за участие с Представяне на собствен опит или научна разработка следва да бъде изпратено резюме. За тази цел трябва да попълните Форма за участие за представяне на собствен опит, която ще намерите тук: https://forms.gle/CvULVkqJBP5iyJJw8

Одобрените резюмета ще бъдат представени под формата на устни презентации или постери на Конгреса и отпечатани в списание Българска кардиология.

Няма да бъдат приемани резюмета без получена коректно попълнена Форма за участие.

За кандидатстване за участие в сесията Nightmares in the Lab с клиничен случай следва да бъде изпратена попълнена Форма за участие с клиничен случай или усложнение, която ще намерите на този линк: https://forms.gle/G1DXo9e6nrtsF9px5
Представящият клиничния случай следва да бъде под 40 г. възраст.

Критериите за оценка на резюметата ще бъдат: оригинален и иновативен подход, яснота на изложението, висока дидактична стойност. Най-добрите предложения, ще бъдат включени в научната програма на конгреса.

Срок

Попълнените форми следва да бъдат изпратени до 15 септември 2023 г. След тези дати материали няма да бъдат приемани и разглеждани.

Одобрение и потвърждение

Изпратените материали ще бъдат разгледани от Организационния комитет. Ще бъдете уведомени за решението на Организационния комитет с писмо на посочения от Вас ел. адрес до 30 септември 2023 г.

Изисквания за представяне по време на конгреса

Представяне на собствен опит, интересни клинични случаи и усложнения

За представяне на място, по време на конгреса, одобрените резюмета, включени в програмата като представяне на собствен опит с устни презентации, следва да бъдат изготвени във формат Power Point с продължителност до 6 минути. В програмата ще бъдат предвидени 4 минути за дискусия след всяка презентация.

Клинични случаи и представяне на  усложнения следва да бъдат изготвени във формат Power Point и да бъдат с продължителност до 10 минути. В програмата ще бъдат предвидени 5 минути за дискусия след всяко представяне на клиничен случай или усложнение.

Финализираните презентации на собствен опит, клинични случаи и усложнения следва да бъдат изпратени преди конгреса, до 13 октомври 2023 г. на yakim@cmebg.com, за да бъдат тествани от техническия екип и представени по време на конгреса.

Е-постери

Предвид организирането на електронна постерна сесия изискванията за изготвянето на вертикални е-постери са следните: 1080х1920 резолюция, 72 dpi, RGB color. Одобрените е-постери следва да бъдат запазени в pdf файл и да бъдат изпратени до 13 октомври 2023 г. на yakim@cmebg.com за тестване от техническия екип и представени по време на конгреса. След тази дата постерни доклади няма да бъдат приемани.

Авторите на постерите следва да присъстват до постерите си, както и да имат готовност да ги представят по ред, определен от програмата на конгреса.

Сертификат

Всеки участник ще получи онлайн сертификат за участие, на електронния адрес предоставен при регистрация.

 

Настаняване

Хотел България

Бургас, ул. Александровска 21

КОНГРЕСИ И СЪБИТИЯ ООД

www.cmebg.com

Яким Неделчев
yakim@cmebg.com
Деница Йонкова
denitza@cmebg.com

Какво търсите днес?

Вие медицински специалист ли сте?