Булмар МЛ

„БУЛМАР МЛ” ООД е фирма с близо двадесест годишно присъствие на българския пазар, специализирана в дистрибуцията на медицински изделия, медицинска апаратура и лекарствени продукти.

Фирмата е официален и единствен дистрибутор на територията на България на:

 • IVascular, Испания – производител на медицински изделия за коронарна и периферна ангиопластика.
 • medK, Германия – производител на интродюсери
 • SP Medical, Дания – производител на водачи
 • Dr. Goos, Германия – производител на лъчезащитно облекло и аксесоари.
 • Cardiva, Испания – водещ производител на хирургични защитни облекла и сетове.
 • Abbott Diagnostics – световен лидер в областта на in vitro диагностиката, покриваща над 90% от нуждите на лабораториите в сферата на биохимични, имунологични и хематологични изследвания. В портфолиото си Abbott предлагат най-съвременните тестове в областта на кардиологията, инфекциозни заболявания, онкологични маркери и не само.
 • Lmb Technologie GmbH – немска компания специализирана в производството на медицински изделия и апаратура за нуждите на кръвопреливните центрове и болници
 • JMS-Bionic GmbH –водещ производител на консумативи за трансфузионна хематология
 • Haemonetics S.A. – световна корпорация специализирана в производството на специализирана медицинска апаратура и консумативи в сферата на трансфузионната хематология.
 • Bellco, Италия – лидер в производството на хемодиализно оборудване и консумативи.
 • Grifols, Испания – производител на пълна гама продукти за имунохематологична диагностика.

 

„БУЛМАР МЛ” ООД предлага качествени стоки и услуги на клиенти от здравния сектор – болници, дигностично – консултативни центрове, частни клиники, частни кабинети и други, като се стреми да задоволи комплексно техните потребности в дългосрочен аспект.

От основаването през 2003 год. до днес фирмата непрекъснато полага усилия в посока развиване и подобряване на дейността чрез включване на нови стоки в предлагания асортимент, повишаване квалификацията на персонала си и подобряване качеството на обслужване. Клиентите от здравния сектор винаги са поставяли високи изисквания за точност, бързина и надеждност, тъй като несъответствията биха имали тежки последствия за здравето и живота на пациентите. Наша основна цел е да задоволяваме тези изисквания в най-висока степен. Доказателство за професионализма са многобройните ни клиенти.

Контакти

ул. „Пирин” 32, гр. София 1618
тел. 02/ 85 58 345, 02/ 85 01 050, e-mail: office@bulmarml.bg
Булмар МЛ ООД

Брошури

Какво търсите днес?