„АЛКАЛОИД“ АД – Скопие е фирма, която повече от осем десетилетия работи в областта на производството на лекарства, козметични и химически продукти и обработката на растителни суровини.

„АЛКАЛОИД“ АД е акционерно дружество, което има два основни предмета на дейност: фармацевтични продукти и химикали, козметика и обработени растителни суровини; има две дъщерни дружества в Република Северна Македония, както и 19 дъщерни дружества и 2 представителства в чужбина (Сърбия, Черна гора, Косово, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватска, Словения, Швейцария, България, Турция, Украйна, Руската федерация, САЩ, Румъния и Великобритания).

Фирмата има 60 служители в България.

„АЛКАЛОИД“ АД – Скопие произвежда висококачествени, ефикасни и безопасни лекарства (над 300 бранда) чрез прилагане на принципите на добра производствена практика (GMP) Търговската марка ALKALOID AD е символ на високо ниво накачество и безопасност.

Основата на дейностите ни е фокусирана върху непрекъснатото развитие на лечебната практика и грижата за здравето на хората, от това се ръководим, когато казваме, че нашият девиз е:

ЗДРАВЕТО Е ПРЕДИ ВСИЧКО!

Контакти

бул. Никола Вапцаров 51-А, ет. 4, София 1407
+359 2 8081081; office@alkaloid.bg
Грета Йорданова

Брошури

Какво търсите днес?