BBraun Medical

Б. Браун е един от водещите световни доставчици на здравни продукти днес, снабдявайки световния пазар на здравеопазване с продукти и системи за анестезия, интензивно лечение, кардиология, екстракорпорално лечение и хирургия, както и предоставя услуги за клиники, лекари в частни практики, както и за сектора на домашните грижи.

Контакти

гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб” № 64, сграда А2, офис 111
Тел.: (02) 80 76 740, факс: (02) 975 39 99

Брошури

Какво търсите днес?