Булмар МЛ

„БУЛМАР МЛ” ООД е фирма с над петнадесет годишно присъствие на българския пазар, специализирана в дистрибуцията на медицински изделия, медицинска апаратура и лекарствени продукти.

Фирмата има добри партньори на вътрешния и външен пазар и значителен опит в медицинския бранш. Доказала се е като коректен партньор, осъществяващ добър маркетинг, опит по договаряне и реализация на:

– медицински изделия за коронарна и периферна ангиопластика

– общоболнични медицински консумативи и превързочни материали

– лабораторни консумативи и реактиви

– високо специализирана медицинска апаратура

– лекарства по Наредба 10

„БУЛМАР МЛ” ООД е официален и единствен дистрибутор на територията на България на iVascular, Spain – производител на медицински изделия за коронарна и периферна ангиопластика.

Контакти

ул. Пирин 32, гр. София 1618
+359 (0)2 85 58 345
Булмар МЛ ООД

Брошури

Какво търсите днес?