Ewopharma

Bracco е международна група, активна в сектора на здравеопазването и лидер в образната диагностика. В областта на научноизследователската и развойната дейност компанията инвестира приблизително 10% от референтния оборот в секторите образна диагностика, медицински изделия и апаратура и има портфолио, включващо над 2000 патента. Основните продукти на групата са контрастни вещества, медицински субстанции, използвани за подобряване на диагностичната точност на биомедицинските изображения и грижата за пациенти, засегнати от заболявания от различен тип и тежест. Контрастните вещества на Bracco се продават в над 100 държави, както пряко, така и непряко чрез клонове, съвместни компании чрез лицензирани дистрибуторски споразумения. Благодарение на качеството и надеждността на своите продукти, Групата може да се похвали с водещи позиции в най-важните географски области като Северна Америка, Китай, Европа и Япония.

Портфолиото от продукти за образна диагностика на Bracco се допълва от медицински устройства и усъвършенствани системи за интервенционална кардиология (Acist и Bracco Medical Technologies).

Базирана в Eden Prairie, Минесота, ACIST Medical Systems, част от Bracco Group, е основана от интервенционален кардиолог, с мисия. Робърт (Боб) Ф. Уилсън, професор по медицина и директор на Програмата за интервенционална кардиология в Университета на Минесота, иска да създаде устройство, което да отчита нуждите както на лекарите, така и на пациентите в катетеризационната лаборатория. Това води до създаването на ACIST CVi™, устройство, което опростява инжектирането на контраст за всички процедури. Оттогава ACIST се превърна в катализатор на знанието, помагайки на интервенционалните кардиолози бързо да визуализират, оценят и подобрят лечението на пациентите.

Контакти

ул. Пирински проход 24, 1618 София, България
0886592977, 0885897143
Мелина Митева, Павел Калински

Брошури

Play Video

Какво търсите днес?