НОВАРТИС

  • Нашата цел и визия

Нашата цел е да си представим медицината по нов начин, за да подобрим и удължим живота на хората.

Ние търсим решения на някои от най-сложните здравни проблеми на обществото днес посредством научно обосновани иновации. Откриваме и разработваме иновативни лечения въз основа на значими научни открития, и търсим нови начини да ги направим достъпни за възможно най-много хора. Стремим се да осигурим възвращаемост на нашите акционери, която отговаря на инвестираните средства, време и идеи в нашата компания.

Нашата визия в световен мащаб е да бъдем предпочитан партньор в здравеопазването.

  • Нашите ценности

Нашата култура се основава на стабилни ценности, които ни помагат да следваме стратегията на Новартис в съответствие с нашата мисия и визия.

Приетите от нас ценности и норми на поведение описват какво очакваме от нашите служители в професионално отношение. Тези ценности са възприети от Управителния съвет на Новартис, съвместно със сътрудници от цял свят, и са неразделна част от критериите за подбор, развитие, оценка на представянето  и възнаграждение на служителите. Ние носим отговорност за прилагането на тези ценности и норми на поведение.

Нашите ценности и норми на поведение са:

Иновации чрез проучване и разработване на решения

Качество с което се гордеем, правейки обикновените неща необикновено добре

Сътрудничество отличаващо се с високоефективни екипи, които приемат хора от различни култури

Представяне с усет към приоритизиране и спешност на изпълнението

Смелост да говорим ясно и открито, да търсим и да предлагаме обратна връзка

Почтеност изразяваща се в насърчаване и прилагане на високи етични стандарти всеки ден

Контакти

бул. „Никола Вапцаров” No 55 ЕКСПО 2000, сграда 4, ет. 4 район „Лозенец”, София, България
+359 2 489 98 28; +359 2 970 47 47; plamena.klicheva@novartis.com
Пламена Кличева

Брошури

Какво търсите днес?