Servier

Сервие е независима организация, управлявана от фондация с нестопанска цел, със седалище във Франция (Сюрен). Оперирайки в 150 държави, имаме 22 000 служители по целия свят и приходи от 4,615 милиарда евро, отчетени през 2019г. Напълно независими, ние инвестираме средно 25% от общите си приходи всяка година в научноизследователска и развойна дейност (с изключение на общи дейности) и  нашата печалбата се използва главно за инвестиции в бъдещото развитие на организацията. Нашата научноизследователска и развойна дейност е фокусирана върху пет основни терапевтични области: сърдечно-съдови заболявания, рак, диабет, нервнопсихиатрични заболявания и имунно-възпалителни заболявания. Ние отдавна сме лидер в кардиологията и сe стремим да си осигурим водещо място в областта на имунно-възпалителните заболявания. Имаме 16 клинични и фармацевтични производствени центъра по целия свят – 2 във Франция и 4 за генерични лекарства – които произвеждат повече от 600 милиона опаковки с лекарства всяка година.

Ние сме ангажирани с теравпетичния напредък, за да обслужваме нуждите на пациентите с помощта на здравни специалисти. Стремим се да предадем на бъдещите поколения свят, който може да осигури достъп до качествени здравни грижи за всички.

Сервие присъства на българския фармацевтичен пазар от 30 години, с екип от 100 професионалисти, ангажирани да обслужват нуждите на пациентите.

 

Контакти

бул. "Цар Освободител" 14, ет. 4, София 1000, България, Сервие Медикал ЕООД
Тел: +359 2 921 57 55., факс: +359 2 921 57 38
pharmacovigilance.bg@servier.com

Брошури

Play Video

Какво търсите днес?