Servier

Servier е независима международна група с централа във Франция, която има представителства в 150 държави с общо 22 500 служители и годишният й оборот за 2019г. възлиза на 4,7 милиарда евро. Управлява се от фондация и това позволява печалбата й да се реинвестира в научноизследователска и развойна дейност. Над 20% от оборота й се влага обратно в две направления: поддържане и развиване на основното портфолио от препарати за хронични заболявания и в дългосрочен план в инвестиране в намирането и разработването на иновативни лекарства. Научно-изследователската дейност на Servier е фокусирана в 5 терапевтични области: диабет, онкология, сърдечно-съдови, невропсихиатрични и имуно-възпалителни заболявания. Servier има 16 клинични и производствени центъра в света, които годишно произвеждат над 600 милиона опаковки с медикаменти.

Servier стъпва на българския пазар преди 27 години и към днешна дата е водеща фармацевтична компания в страната в предоставянето на високоефективни терапии за хроничните заболявания диабет, сърдечно-съдови заболявания и хронична венозна болест. Амбицията ни е  да станем  реномиран и иновативен играч също и в сферата на онкологията. От много години фирмата е в тясно партньорство със здравните специалисти, научните дружества, пациентските организации и институции с цел подобряване качеството на живот на пациентите в България.

Ние от Servier сме посветени на терапевтичния прогрес и се стремим да предадем на бъдещите поколения свят, в който достъпът до качествено здравеопазване е за всички.

Контакти

бул. "Цар Освободител" 14, ет. 4, София 1000, България, Сервие Медикал ЕООД
Тел: +359 2 921 57 00, факс: +359 2 921 57 50
office.bulgaria@servier.com

Брошури

Какво търсите днес?