Siemens Healthcare ЕООД е официален представител на Siemens Healthineers в България. Siemens Healthineers е отделно управляван бизнес в областта на здравеопазването на Siemens AG, който позволява на доставчиците на здравни услуги да се справят с настоящите си предизвикателства. Siemens Healthineers непрекъснато обновява своето портфолио в диагностичната и терапевтична образна диагностика и в лабораторната диагностика и молекулярната медицина. Също така активно развива своите цифрови здравни и корпоративни услуги.

Контакти

София 1309, ул. Кукуш №2
+359 2 800 7172, E-mail: siemens.healthcare.bg.team@siemens-healthineers.com
СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД

Брошури

Какво търсите днес?