От началото на 2013г. S&T България е единствен дистрибутор и оторизиран сервиз на пълната гама продукти на Philips Healthcare за България. Ние предлагаме богато разнообразие от висококачествена медицинска апаратура, в това число – рентгенови апарати, ултразвукови системи, ядрено – магнитни резонанси, системи за образна диагностика в нуклеарната медицина, кардио-мониторни системи, информационни решения за медицината и пациентски монитори. Нашият сервизен екип обединява обучени и сертифицирани от – Philips Healthcare инженерни специалисти, с дългогодишен опит и задълбочено познаване на медицинските технологии. Това ни дава възможност да осигурим на своите клиенти пълно и ефективно гаранционно и следгаранционно обслужване на закупената от тях апаратура.

Контакти

бул. Искърско шосе 7, София, България
+359 2 965 1710
S&T България ЕООД

Брошури

Какво търсите днес?