Зентива Фарма България ЕООД

В Zentiva сме обединени от нашата обща цел да осигурим доставка на висококачествени и достъпни лекарства за хората, които зависят от нашите продукти всеки ден. Ние правим това по устойчив начин.

Zentiva разполага с два центъра за научноизследователска и развойна дейност, базирани в Прага и в Анклешвар, където нашият екип за научноизследователска и развойна дейност разработва и стимулира иновациите във формулирането на лекарствени продукти.

Корените на Zentiva достигат 530 години назад във времето до аптеката «Черният орел», малък бизнес, който е обслужвал хората от Прага.

Контакти

бул. България 86А, етаж 2, 1680 София
02/4417136, E-mail: zentivabgcommunication@zentiva.com
Зентива Фарма България ЕООД

Брошури

Какво търсите днес?