National Science Fund - Bulgaria

Събитието се организира с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ по договор: КП-06-МНФ/10 от 23.05.2023 г.

„Фонд „Научни изследвания“ не носи отговорност за съдържанието на докладите, представени на научния форум, както и за съдържанието на рекламните и други материали за него.

Contacts

239 B Alexander Stamboliyski BLVD., Sofia, Bulgaria
E-mail: fni2012@mon.bg
National Science Fund - Bulgaria

Leaflets

Какво търсите днес?

What do you need today?