Хотел Интернационал

Амфитеатрална зала Импресия

Амфитеатрална зала “Импресия” разполага със сцена/подиум, 4 отделни подхода, 212 статични конферентни стола, оборудвани с масички за писане и допълнителни мобилни столове, 3 терасни нива пред сцената, оборудвани с кабаретни кръгли маси или конферентни столове според типа на събитието. 

“Импресия” е със самостоятелно озвучаване, сепарирано осветление и допълнително сценично осветление, както и с подходяща за прожекции бяла стена, професионален мултимедиен проектор и апаратна зала.

Какво търсите днес?