събития

с визия за бъдещето

30.09 - 2.10.2021
Конгресен център Бургас
Българско дружество по интервенционална кардиология
15-17 октомври 2021
Хотел Интернационал
Сдружение на специалистите по ехокардиография „ВАРНАЕХО”
29-31 октомври 2021
Хотел Империал
Съсловно сдружение по кардиология и електрофизиология в България

Какво търсите днес?