събития

с визия за бъдещето

21-23 юни 2024
Хотел Рила
Фондация за сърдечно-съдова медицина
1 - 5 септември 2024 г.
хотел България
Институт по катализ, БАН
26-28 септември 2024 г.
к.к. Албена
Българска асоциация по радиология
26 септември 2024 г.
к.к. Албена
European Society of Radiology / Host Organizer: N. Traykova, Plovdiv/BG
10-13 октомври 2024 г.
Международен панаир Пловдив
Дружество на кардиолозите в България
10-13 юни 2025 г.
Пловдив
Институт по зеленчукови култури (ИЗК) ”Марица”

Какво търсите днес?