събития

с визия за бъдещето

25-27 май 2022 г.
Парк хотел Москва
Институт по физиология на растенията и генетика – БАН
3-4 Юни 2022 г.
Хотел Империал
Дружество на кардиолозите в България
4-5 юни 2022
Хотел Рила
Българска асоциация по ветеринарна дерматология
24-26 юни 2022
Хотел Империал
Българско дружество по интервенционална кардиология
24-26 юни 2022
хотел България
Българска асоциация по неинвазивна образна диагностика и Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията
3-6 ноември 2022 г.
Гранд хотел Пловдив
Българска асоциация по радиология

Какво търсите днес?