Организатор: Съсловно сдружение по кардиология и електрофизиология в България
VI Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология

Дата

29-31 октомври 2021

Час

14:00 часа

Локация

Хотел Империал
Хибридно събитие

Регистрацията е затворена

Лектори

Carina Blomström-Lundqvist

Borislav Dinov

Asparouh Iliev

Christophe Leclercq

Lidija Poposka

Helmut Pürerfellner

Jan Steffel

Денислав Бойчев

Борислав Борисов

Васил Велчев

Искрен Гарвански

Красимир Джинсов

Емилиян Мартинов

Даниел Марчов

Евелина Пазванска

Милко Стоянов

Николай Стоянов

Албена Тодорова

Васил Трайков

Чавдар Шалганов

Спонсори

Какво търсите днес?

Вие медицински специалист ли сте?