Организатор: Българско дружество по интервенционална кардиология
X Юбилеен конгрес по интервенционална кардиология

Дата

30.09 - 2.10.2021

Час

12:00 - 19:00

Локация

Конгресен център Бургас
Хибридно събитие

Регистрацията е затворена

Абстракти

Distal ulnar palmar approach at bifurcation stenosis on LM/Medina 1.1.0/ treated with Culotte technique
О. Максудов, Н. Димитров, Н. Дочева, К. Кръстева, С. Жежовски, Т.Веков
Средносрочна смъртност след перипроцедурна хипотония при каротидно стентиране
Т. Янева-Сиракова, Г. Златанчева, К. Карамфилов, Е. Соколова, Д. Василев
Фамилна хиперхолестеролемия - кога да мислим за нея?
Д. Попова, Н. Дочева, С. Бошнаков, Я. Симова, Н. Димитров, Т. Веков
Ендоваскуларно лечение на травматична каротидокавернонозна фистула при 20-годишен пациент в кома
Д. Бойчев, И. Петров, З. Станков
Остър коронарен синдром без ST - елевация при спонтанна дисекация на LAD
Ст. Димов, Н. Димитров, К. Кръстева, С. Жежовски, Н. Дочева
Оклузия на а. Radialis
Л. Яневска, Кр. Васева, И. Петров, З. Станков
Система за ресинхронизираща терапия при пациенти индицирани за Транскатетърната аортна клапна имплантация. Защо и кога?
И. Тошков, Св. Йовев, А. Османов, А. Минчева, А. Чобанов
Случай на мезентериална тромбоемболия и рецидивиращи периферни емболии, в хода на COVID 19 инфекция, при 71 г. пациент с обезитас, ХОББ и хронична дихателна недостатъчност, успешно лекувана с локална фибринолиза
П. Павлов, Пл. Пенчев, В. Христов, И. Василев, Н. Димитров
Каротидна патология при болни, насочени за диагностична катетеризация по повод на исхемична болест на сърцето
Цв. Желев, Св. Георгиев
Вродените коронарни аномалии – когато запазеният коронарен кръвоток не е достатъчен за нормалната сърдечна функция!
В. Димитрова, И. Петров, Н. Златарева – Гронкова, З. Станков, Ж. Стойкова, В. Димитрова, Б. Стоименов, Л. Пенев, К. Дюлгерова, Д. Трендафилова, Д. Димитров
Имплантация на двукухинен пейсмейкър на пациент с един горен крайник и портакта на имплантационното място
Н. Маринов, З. Станков, К. Котирков, И, Петров
Аневризма на CABG - диагностично и терапевтично предизвикателство
Р. Пенчева, Д. Трендафилова, П. Симеонов, Д. Димитров, Б. Бързашка, В. Грудева
Перкутаннa аспирационна тромбектомия при пациент с остра субмасивна белодробна тромбемболия след прекарана SARS-CoV 2 инфекция
Г. Добрев, И. Петров, З. Станков, П. Поломски
Такоцубо - синдром с добра прогноза или не?
Ст. Иванов, П. Симеонов
Шок in-stent + CTO-RCA
В. Симитчиева

Сертификат

На участниците в събитието ще бъдат изпратени електронни сертификати.

Винаги е удоволствие да се работи с вас! Създавате чудесна атмосфера и карате хората да се чувстват значими.
проф. Анна Кънева /МБАЛ Национална кардиологична болница - София/
Безкрайно Ви благодаря за подкрепата, организацията и възможността за изява!
д-р Георги Владимиров /МБАЛ Национална кардиологична болница - София/

Какво търсите днес?

Вие медицински специалист ли сте?