Организатор: Българска асоциация по радиология
XX Юбилеен конгрес на Българската асоциация по радиология

Дата

26-28 септември 2024 г.

Час

Локация

к.к. Албена
Присъствено събитие

Покана

Уважаеми Колеги!
Имам честта и удоволствието да Ви поканя на XX Юбилеен конгрес на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ по РАДИОЛОГИЯ, който ще се проведе присъствено в периода 26-28 септември в хотел Маритим Парадайз Блу в курортен комплекс Албена.
Акцентът на това най-престижно за нашата професионална общност събитие ще бъде неврорадиологията, с непрекъснато развиващите се образни модалности, новостите в хардуера и софтуера на невроизобразяващите техники, интегрирането на изкуствения интелект в диагностиката на заболяванията на ЦНС. Дискусии и запознаване с техническите постижения и новости ще има в областта на невроинтервенциите, други раздели от образната диагностика, нуклеарната медицина и лъчелечението.
Считам както за изключително полезно, така и приятно да посрещнем заедно това юбилейно събитие – еманация на българската рентгенологична мисъл и знание в очарователната обстановка на спокойния курортен комплекс Албена.
Вярвам, че заедно ще реализираме един ползотворен Конгрес, в който да има интересна научна полемика и ценни дискусии, полезни знания и време за отдих.
В първия ден на конгреса ще се проведе ESOR курс по спешна образна диагностика.
Заповядайте, приветстваме присъствието Ви!
Поздрави,
Проф. д-р Радослав Георгиев, дм.
Председател на XX Конгрес на БАР
УМБАЛ „Света Марина“ Варна

Локация

к.к. Албена

Maritim Hotel Paradise Blue Albena, Albena Resort, 9620 Albena Resort

Регистрация

Вид таксаРанна такса /до 26 юли/Късна такса /след 26 юли/
Членове на БАР168 лв.216 лв.
Нечленове на БАР204 лв.252 лв.
Специализанти 96 лв.132 лв.
Рентгенови лаборанти и медицински сестри84 лв. 120 лв.
Студенти36 лв. 84 лв.
На място по време на конгреса300 лв.

Информация за Европейското училище по спешна образна диагностика и как да се регистрирате може да намерите ТУК.

Таксите правоучастие за конгреса включват:

 • достъп до научните сесии на 27 и 28 септември
 • делегатски комплект
 • церемония по откриването
 • кафе-паузи
 • електронен сертификат за участие

Таксите са с включен 20% ДДС.

Студентите следва да представят копие на заверена студентска книжка за съответната академична година.

Според изискванията за отпечатване на списанието с резюмета на конгреса регистриралите се след 1 септември 2024 г. участници ще получат негова електронна версия във вид на PDF файл. 

Предварителната регистрация за конгреса ще приключи на 20 септември. След тази дата ще влезе в сила таксата на място.

Можете да се регистрирате чрез бутона „Регистрирай се тук“ по-долу. Моля, изберете първо български език преди да пристъпите към създаване на профил и/или регистриране.
Таксата правоучастие се заплаща предварително по един от следните начини:

 • с кредитна/дебитна карта през онлайн системата за регистрация
 • по банков път срещу издадена проформа фактура

Всички разходи по банковите преводи са за сметка на платеца.

При анулация след 26 август 2024 г. таксата правоучастие не се възстановява.

Програма

EEST/ (GMT+3)

26/09/2024, четвъртък

27/09/2024, петък

28/09/2024, събота

 • 16:00-18:00Уъркшоп на Софтуерна Компания
 • 18:30-19:40Откриване на XX Юбилеен конгрес на Българската асоциация по радиология
 • 20:00Церемония за Добре дошли
 • 08:00-09:30Научни сесии
 • 09:30-10:10Сателитен симпозиум на Софарма Трейдинг – платинен спонсор
 • 10:10-10:30Кафе-пауза
 • 10:30-12:00Научни сесии
 • 12:00-12:30Сателитен симпозиум на Сименс – златен спонсор
 • 12:30-13:30Обедна почивка
 • 13:30-15:00Научни сесии
 • 15:00-15:30Сателитен симпозиум
 • 15:30-16:00Кафе-пауза
 • 16:00-18:00Научни сесии
 • 08:00-09:30Научни сесии
 • 09:30-10:00Сателитен симпозиум
 • 10:00-10:30Кафе-пауза
 • 10:30-12:00Научни сесии
 • 12:00-12:15Сателитен симпозиум на МНТ България - спонсор
 • 12:15-13:10Обедна почивка
 • 13:10-13:30Сателитен симпозиум
 • 13:30-15:00Научни сесии
 • 15:00-15:30Кафе-пауза
 • 15:30-17:00ОС дружества
 • 17:00-18:00Общо събрание на БАР
 • 20:00Вечеря

Организационен комитет

Проф. д-р Николета Трайкова – Председател на БАР

Проф. д-р Радослав Георгиев – Председател на XX Конгрес на БАР

Проф. д-р Боян Балев – Научен комитет

Доц. д-р Чавдар Бъчваров – Научен комитет

Проф. д-р Дора Златарева – Научен комитет

Проф. д-р Анелия Клисарова – Научен комитет

Проф. д-р Начко Тоцев – Научен комитет

Проф. д-р Татяна Хаджиева – Научен комитет

Проф. д-р Силвия Цветкова – Научен комитет

Проф. д-р Елица Енчева-Мицова – Организационен комитет

Д-р Дарина Иванова – Организационен комитет

Д-р Емилиан Калчев – Организационен комитет

Д-р Марианна Новакова – Организационен комитет

Проф. д-р Борислав Чаушев – Организационен комитет

Спонсори

Подайте абстракт

Изисквания за резюмета:

Резюметата се предават на български и английски език. Обемът не трябва да надвишава 250 думи. Различните секции, в които може да се участва, са:

 • Оригинални изследвания – резюметата задължително трябва да включат следните части – „Цел / Purpose“, „Материали и методи / Materials and Methods“, „Резултати / Results“ и „Заключение / Conclusion“
 • Образователни – резюметата задължително трябва да включат следните части – „Учебна цел / Teaching points“, „Дискусия / Discussion“ и „Заключение / Conclusion
 • Клиничен случай – представяне на клинични случаи с някоя от следните характеристики – рядка патология, комбинирани патологии, необичайна находки, които могат да бъде подвеждащи. Резюметата задължително трябва да включват следните части – „Представяне на клиничния случай / Case presentation“ „Образни находки / Imaging findings“, „Обучителни точки / Teaching points“.

* само за студенти – Демонстративен клиничен случай – представяне на класически образни находки при често срещана патология. Резюметата задължително трябва да включват следните части – „Представяне на клиничния случай / Case presentation“ „Образни находки / Diagnostic findings“, „Обучителни точки / Teaching points“. При подаването на резюмето ще бъде необходимо представяне на документ, доказващ техния статут (ISIC карта, уверение от университет/катедра).

Резюметата се качват в платформата на посочения по-долу линк. Не се допуска изпращане на образи и таблици.  Ще има възможност избиране на опция „желание за устно представяне“.

Крайният срок за подаване на резюмета е 3 юни 2024 г.  14 юни 2024 г. (включително), а за студенти (Демонстративен клиничен случай) срокът е до 17 юни 2024 г.

Всички получени резюмета ще бъдат оценени от Научния комитет. До края на юни авторите ще бъдат информирани за одобрение/отхвърляне на резюметата, кои са избрани да бъдат представени устно по време на конгресните сесии и съответните изисквания за оформлението на постери/презентации.

При одобрение за устна презентация представящият автор трябва да бъде регистриран за конгреса. За одобрените постери регистрация трябва да има поне един участник от авторския колектив.

При въпроси относно резюметата може да пишете на гл.ас д-р Емилиан Калчев, e-mail: emilian.kalchev@mu-varna.bg.

Форма за изпращане на абстракти

Студенти – Форма за Демонстративен клиничен случай

Сертификат

Всички регистрирани участници ще получат електронен сертификат за участие след края на конгреса.

Настаняване

Хотел Маритим Парадайс Блу

Maritim Hotel Paradise Blue Albena Albena Resort, 9620 Albena Resort

Хотел Фламинго Гранд

Flamingo Grand Hotel & Spa, 9620 Albena

Хотел Калиакра Бийч

Hotel Kaliakra Beach, 9620 Albena

Хотел Лагуна Бийч

Laguna Beach Hotel Albena, 9620

Социални събития

Церемония за „Добре дошли“

Вечеря

Полезна информация

Паркиране и транспорт в Албена

Повече информация за местата и цените за паркиране в комплекса, както и придвижване в него, може да намерите на линка по-долу:

https://albena.bg/bg/transport-i-parking

КОНГРЕСИ И СЪБИТИЯ ООД

www.cmebg.com

Мира Бонова
mira@cmebg.com
Яким Неделчев
yakim@cmebg.com

Какво търсите днес?

Вие медицински специалист ли сте?