Фондация "Америка за България"

15 ГОДИНИ ФОНДАЦИЯ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ“

 

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

Фондацията е плод на  успеха на Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. В резултат от съвместната си работа с предприемчиви българи, БАИФ постига възвръщаемост от над 800%. През 2008 г. постъпленията от продажбата на активи на Фонда формират капитала на Фондация „Америка за България“ в размер на 400 милиона долара.

Фондацията започва работа в България през 2009 година и всяка година дарява по около 20 милиона долара от своя капитал. Той, от своя страна се реинвестира, за да не прекъсва дейността на Фондацията, която определя своите четири ключови приоритета така:

Бизнес, предприемачество и технологии

Добро образование и работни умения

Благоприятна бизнес среда

Културно-исторически и природен туризъм

Партнираме си с компании, институции, общности, граждански организации и лидери с визия, които отстояват  икономическата свобода, предприемачеството и върховенството на правото като жизненоважни за процъфтяваща икономика и демокрация.

От 2022 г. Фондация „Америка за България“ подкрепя проекти в областта на здравеопазването.

Ние обаче не сме само спонсор или финансов механизъм. Проектите, в които инвестираме, са плод на съвместно планиране между нас и партньорите ни, защото вярваме, че само общите усилия могат да доведат до трайна промяна. Също така, насърчаваме обмяната на опит и сътрудничеството между нашите партньори.

Фондация „Америка за България” развива дългогодишните традиции на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България и насърчава контактите между хората на двете страни. Даренията и програмите на Фондацията въплъщават щедростта на американския народ и най-високите американски стандарти за етика, прозрачност и изконни ценности.

Контакти

Брошури

Какво търсите днес?