блог

Споделяме с Вас

блог

Споделяме с Вас

ОПИК 2014-2020

Конгреси и събития ООД е бенефициент на няколко проекта от оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Вижте повече »

Какво търсите днес?