събития

проведени

24-25 ноември 2023
Гранд хотел Милениум София
Български лекарски съюз
9-12 ноември 2023 г.
Гранд хотел Милениум София
Българско дружество по интервенционална кардиология
27 - 29 октомври 2023
хотел България
Съсловно сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България
13 -15 октомври 2023
Хотел Интернационал
Сдружение на специалистите по ехокардиография „ВАРНА-ЕХО”
29 септември - 1 октомври 2023
Гранд хотел Милениум София
Aсоциация по сърдечно съдова образна диагностика и International Society of Cardiovascular Ultrasound/ISCU/
25-27 септември 2023 г.
Пловдив
Център по растителна системна биология и биотехнология

Какво търсите днес?