събития

проведени

20 септември 2022 г.
Астория Гранд Хотел
Берлин-Хеми/А. Менарини
24-26 юни 2022
Хотел Империал
Българско дружество по интервенционална кардиология
24-26 юни 2022
хотел България
Aсоциация по сърдечно съдова образна диагностика и Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията
4-5 юни 2022
Хотел Рила
Българска асоциация по ветеринарна дерматология
3-4 Юни 2022 г.
Хотел Империал
Дружество на кардиолозите в България
25-27 май 2022 г.
Парк хотел Москва
Институт по физиология на растенията и генетика – БАН

Какво търсите днес?