събития

проведени

24-25 ноември 2021
Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията
29-31 октомври 2021
Хотел Империал
Съсловно сдружение по кардиология и електрофизиология в България
15-17 октомври 2021
Хотел Интернационал
Сдружение на специалистите по ехокардиография „ВАРНА-ЕХО”
30.09 - 2.10.2021
Конгресен център Бургас
Българско дружество по интервенционална кардиология
12-14 септември 2021
Zoom
Дружество по органична петрология

Какво търсите днес?