Организатор: Български лекарски съюз
VI Национален конгрес на Български лекарски съюз

Дата

24-25 ноември 2023

Час

13:00 часа

Локация

Гранд хотел Милениум София
Присъствено събитие

Покана

Уважаеми колеги,

От името на Управителния съвет на Български лекарски съюз, имам удоволствието да Ви поканя да вземете участие в VI Национален конгрес на Български лекарски съюз с международно участие, на тема „Политики в здравеопазването“. Конгресът ще се проведе на 24 и 25 ноември 2023 г. в град София.

Конгресът е един от най-престижните форуми в областта на здравеопазването и събира медицински специалисти от цялата страна. Той предоставя уникална възможност за обмяна на опит, представяне на научни постижения и дискусии върху актуални политически теми в сферата на здравеопазването.

Ще имаме удоволствието да чуем водещи експерти от страната и чужбина, които ще споделят своите знания и опит по основните теми на форума:

 • Ролята на съсловната организация
 • Следдипломна квалификация и продължаващо обучение
 • Профилактични програми в здравеопазването
 • Модели за финансиране в здравеопазването

 

Очакваме с нетърпение да ви посрещнем на VI Национален конгрес на Български лекарски съюз с международно участие в град София.

С уважение,

Д-р Иван Маджаров, Председател на УС на БЛС

 

 

 

 

 

 

 

За информация:

Български леркски съюз: blsus@blsbg.com

Проф. д-р Милена Станева, д.м.: milena.stanewa@gmail.com  

член на УС на БЛС, председател на Организационния комитет

Локация

Гранд хотел Милениум София

бул. „Витоша“ 89B, 1463 Иван Вазов, София

Регистрация

Вид такса Цена
Ранна такса участие /до 21 септември 2023 г./ 180 лв.
Късна такса участие /след 21 септември 2023 г./240 лв.

Таксите са с 20% ДДС.

Таксите включват:

 • участие в научната програма
 • кафе-паузи
 • коктейл на 24.11
 • обяд на 25.11
 • делегатски комплект
 • онлайн сертификат

Програма

EET /UTC+2/

24/11/2023, Петък

25/11/2023, Събота

 • 12:00 - 13:00 Регистрация
 • 13:00 - 15:30Профилактични програми в здравеопазването
 • 15:30 - 16:00 Презентация на индустрията
 • 16:00 - 16:30 Кафе-пауза
 • 16:30 - 18:30 Следдипломната квалификация и продължаващо обучение на лекарите
 • 18:30 - 19:00 Откриване на Конгреса
 • 19:00 - 20:00Коктейл „Добре дошли“
 • 09:00 - 11:00 Ролята на съсловната организация
 • 11:00 - 11:30 Кафе-пауза
 • 11:30 - 12:15 Презентации на индустрията - 2
 • 12:15 - 13:30 Обад
 • 13:30 - 15:30 Модели на финансиране в здравеопазването,1 част
 • 15:30 - 16:00 Кафе-пауза
 • 16:00 - 18:30 Модели на финансиране в здравеопазването, 2 част
 • 19:30 - 20:00 Закриване на конгрееса
 • 20:00 - 23:00 Заключителна вечеря

Подайте абстракт

Срок на подаване на резюметата или статиите – 10 септември 2023 г.  

Можете да изпращате своите резюмета на e-mail: staneva_milena@abv.bg

Основни теми: 

 • Ролята на съсловната организация
 • Следдипломна квалификация и продължаващо обучение
 • Профилактични програми в здравеопазването
 • Модели за финансиране в здравеопазването

 

Изисквания към резюметата:

1.Да бъдат представени на български език и/или на английски език.

2.Съдържание:

-заглавие
-авторски колектив
-институция/и на авторския колектив

3. Структура на резюмето: цел  – резултати – заключение
Последвано от максимум 4 ключови думи, подредени по азбучен ред.
Общият брой думи не повече от 300.

4. Данни на кореспондиращия автор: задължително е да бъде посочен кореспондиращ автор заедно със следните детайли за контакт: имейл адрес, телефон за контакт, адрес

Презентациите могат да бъдат представени и като статии.

Обща информация и изисквания за оформление на статията:

1. Да бъдат представени на български език и/или на английски език

2. Препоръчва се докладите да се подготвят и представят в следния формат за публикуване:

– заглавие  – изписано с главни букви, без съкращения

– инициали и имена на всички автори

– име на институцията

– адрес за кореспонденция с включен e-mail адрес.

3. Текстът на научния доклад, таблиците и легендите към тях следва да са написани в електронен вариант – формат на Microsoft Word с интервал 1,5 и размер на знаците 12, шрифт- Times New Roman.

4. Статиите, които съдържат емпирични данни следва да включват – Теоретични предпоставки, Цели, Хипотези, Резултати, Обсъждане, Изводи, Литература.

5. Освен интегрирани в текста, всички илюстрации (таблици, графики, фигури, диаграми) се представят и в отделен файл. Фигурите да са представени и във формат jpg или tif и задължително да са извън word текстовия файл.

Статиите ще бъдат публикувани в електронно издание на конгреса с ISSN.

След задълбочено обсъждане на постъпилите резюмета от научния комитет на конгреса, одобрените резюмета ще бъдат разделени за устна презентация (15 мин) или на постер.

Те ще бъдат публикувани в Сп. „Невросонология и мозъчна хемодинамика“, което е включено в Web of Science и Emerging Sources Citation Index.

Настаняване

Гранд х-л Милениум София

бул. Витоша 89B, 1463, София

Астория Гранд Хотел София

бул. „ген. Тотлебен“ 8, 1606 София център, София

Социални събития

Заключителна вечеря

КОНГРЕСИ И СЪБИТИЯ ООД

www.cmebg.com

Даниела Радулова
daniela@cmebg.com
Диляна Поцкова
dilyana@cmebg.com

Какво търсите днес?

Вие медицински специалист ли сте?