ARPharM Bulgaria

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) е създадена през 1996 г. в гр. София като сдружение с нестопанска цел и вече повече от двадесет и пет години обединява научно-изследователски ориентирани фармацевтични компании от цял свят, работещи на българския пазар. Членове на ARPharM са 23 международни производители на лекарства от цяла Европа, САЩ и Япония, чиято основна дейност е да инвестират в развитието на нови лекарствени продукти, които спасяват или удължават човешкия живот, или значително подобряват качеството му.

Целите на Асоциацията са, чрез дейността си в България, да допринася за опазване и защита на здравето на българските граждани и за осигуряване на по-добро качество на живот у нас, чрез подобряване на достъпа до съвременни, качествени, ефикасни и безопасни лекарствени продукти, произведени по най-високите международни стандарти. Асоциацията е социално отговорен партньор на институциите и организациите, работещи в сферата на здравеопазването у нас, и подкрепя здравна и лекарствена политика, коята гарантира правата и интересите на българските пациенти и едновременно създава благоприятна среда за инвестиции и икономическо развитие.

Асоциацията защитава и работи за добрата репутация на фармацевтичната индустрия; прави достояние приносът и в развитието на фармацията; насърчава всяко сътрудничество, водещо до подобряване на здравето и благосъстоянието на българските граждани; подкрепя съответните правителствени институции и организации в това отношение; поддържа и развива дейности, свързани с фармацевтичното и медицинското изследване в България, с оглед приемане на международните стандарти. Работи като самоуправляваща се организация, която се стреми да осигури честна конкуренция сред нейните членове при спазване на принципите на професионална етиката, индустриалната и интелектуална собственост, спазването на нормите, правилата и стандартите при производство на медицински продукти и да допринася за развитието на съвременна законова и нормативна база в България.

ARPharM се стреми да създаде официален механизъм за непрекъснато взаимодействие между Асоциацията и съответните институции в България. Действа като официален канал за комуникация между членовете си и обществото по всички въпроси свързани с тяхната дейност, като за тази цел използва средствата за обществена информация. Изгражда активни връзки с националната, европейската и световна организации, които имат подобни цели, за обмяна на информация и опит.

От 2001 година ARPharM e асоцииран член на Eвропейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA). ARPharM е сред първите национални асоциации.

Контакти

кв. "Изток", ул. "Фр. Ж. Кюри" 19, бл. 1, ет. 14, ап. 26 1113, София, България
+359 2 971 34 64, 971 35 24
ARPharM Bulgaria

Брошури

Какво търсите днес?