STING pharmaceutical products

STING pharmaceutical products

СТИНГ АД е основана през 1992 г. като фирма за търговия на едро с български лекарствени продукти, с регион на дейност – град София.

Вече 30 години фирмата се развива по посока разширяване и подобряване на качеството на предлаганите услуги, разширяване на номенклатурата и увеличаване обема на продажбите.

Понастоящем СТИНГ АД е един от водещите търговци на едро и вносители на лекарствени продукти в България, с постоянен годишен прираст в продажбите. Успехът е постигнат в резултат на инвестиции в изграждането на функционални складови бази, въвеждането на съвременни методи на управление и система за контрол накачеството ISO 9001/2015. Изградена е една гъвкава и пазарно адекватна структура.

Медицински отдел Стинг притежава 11 Медицински представители, които са минали всички обучителни курсове и презентират продуктовото портфолио на различни оригинални компании като Файзер, Антибиотик Разград, Дезма, Байер и много други.

Контакти

София, бул. “Асен Йорданов” 6, София
02 970 33 33
СТИНГ АД

Брошури

Какво търсите днес?